Slide0

Wie zijn wij

Delta Neu, gespecialiseerd in industriële filtering en deskundige op het gebied van luchtkwaliteit.

Bescherming van de mens - Behoud van het milieu - Bescherming van uw uitrusting

Sinds 1974 ontwerpt en assembleert Delta Neu materiaal dat specifiek bestemd is voor de behandeling van de lucht. Om tegemoet te komen  aan de uitdagingen inzake luchtkwaliteit en om  de industrie bij te staan in de preventie van de beroepsrisico's, zet Delta Neu zich al meer dan 40 jaar in voor de verbetering van de lucht in alle sectoren van de industrie, met inachtneming van de geldende reglementeringen.

Zowel voor de bescherming van de arbeidsomgeving tegen schadelijk stof of schadelijke dampen als voor de preventie van industriële risico's biedt Delta Neu bedrijfsklare oplossingen voor:

+     Industriële ventilatie
+     Afzuiging van industrieel stof
+     Filteren van stoffen en gassen
+     Industriële klimaatregeling
+     Pneumatisch transport van recycleerbaar afval

Veiligheid op het werk, een verplichting van de werkgever

De werkgever dient te waken over de veiligheid op het werk en over de bescherming van de gezondheid van de werknemers. Hij moet de noodzakelijke maatregelen nemen voor de preventie van de beroepsrisico's en zijn werknemers informeren over deze risico's. Doet de werkgever dit niet, dan verzaakt hij aan zijn verantwoordelijkheid.

Voor elke installatie kan Delta Neu referentiewaarden opstellen, waarbij de naleving van de geldende regels gegarandeerd wordt en de duurzaamheid van uw installaties in de tijd gemeten kan worden.

Onze ATEX-deskundigheid: verbetering van de veiligheid op het werk

Vaststelling: ongeacht de grootte van de onderneming of uw sector, is de indeling van ATEX-zones (plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen) in een hogere klasse een grote meerkost.

Onze oplossing: een beperking van de omvang van de ATEX-zones en dus ook van uw investering

+     Industriële ventilatie
+     Industriële afzuiging
+     Industriële filtering


Belangrijke cijfers


+     153 personen om u te helpen
+     Meer dan 400 projecten in 2014
+     Omzet (2014): 44.4 M€
+     11 vestigingen in Frankrijk en 4 exportfilialen waaronder BENELUX
+     Een Centrum voor Testen en Opleiding inzake luchttechnieken
+     Onderneming met ISO 9001-, 14001- en 18001-certificering

Over Ons

Delta Neu, industriële filtratie

Reeds tientallen jaren ontwikkelt Delta Neu zich op het gebied van ventilatie waarin het een leiderspositie inneemt.
De missie van Delta Neu is het ontwerpen en produceren van materiaal dat als dusdanig verkocht of geïntegreerd wordt in bedrijfsklare installaties met als doel de prestaties van uw productieprocessen te verhogen, de werkomstandigheden van uw werknemers te verbeteren en u te helpen om het milieu beter te beschermen. 

Lees verder

Milieubescherming

Al jaren lang een geïntegreerde aanpak.

Energiebesparing

De energieoptimalisering van onze oplossingen en toepassingen houdt ons voortdurend bezig.

Commercieel gericht

Verschillende locaties in Frankrijk, dochterondernemingen in Europa en agenten over de hele wereld.